ผมขี่sprint เดีนเบาไม่ได้ชอบดับต้องเร่งตลอดช่วยบอกวิธีแก้หน่อย ครับ