/\2 /\2 สหายเดจาวูทุกๆคนได้เวลาแล้วที่เราจะมาทำความรู้จักค วามหมายของ(Dejavu=ความรู้สึกที่หายไปกำลังจะกลับมา) อีกครั้งซึ่งสถานที่ที่เราจะไปทำความรู้จักคือ จ.เพชรบุรี ในการเดินทางครั้งนี้ใช้ชื่อทริปว่า(Touching Petchburi with Dejavu) และจะออกเดินทางในวันที่28/04/2006 เวลา20:00น.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ค่าอาหาร)คนละ 300 บ.โปรดรับทราบ/\2 /\2