หวัดดีก๊าฟ ผมป๊อปนิคมคลาสสิคระยองนะ เจอกันทริปไหนก้อทักทายกันได้นะก๊าฟฟฟฟฟฟฟ