เนื่องจากปลายปี งานของชมรมต่างๆมีเยอะต้นอยากจะให้ทุกคน สับเปลี่ยนกันเป็นตัวแทนกลุ่มในการออกงานเนื่องจากตอ นนี้คนที่ยืนตัวมีไม่กี่คน เพราะการออกงานแต่ละทีต้องใช้เงินและอีกอย่าง สงสารรถมากๆต้นอยากให้คนที่ว่างและอยากเก็บประสบการณ ์ ได้ลิ้มลองรสชาติความสนุก เหนื่อย หมดตัวดูem95(ลองทดสอบดู ขอรับประกันความมัน em95