อยากทราบจำนวนว่ามีเยอะป่าวถ้าเยอะจาได้รวมกับเขามั่ ง
em96