กับจากวิเชียรเจอฝนแต่ก็มันดี เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการจบข่าว