“ชมรมรถเก่า แร้งคอย” เรียนเชิญ.....ชาวเรา.....
ร่วมงาน “ซับป่าว่านแรลลี่ ครั้งที่ 5” วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2550
ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
(ค่ายลูกเสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทางไปน้ำตกเจ็ดคต)

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550
• เช้า-15.00 น. จุดรับรถและแนะนำเส้นทางเข้างานฯที่ปั้ม ปตท.กิโลเมตรที่ 14 ถนนมิตรภาพ
• 15.00 น. ร่วมลงทะเบียนทำบุญท่านละ 100 บาท ที่เต้นท์อำนวยการ
• 17.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร (มื้อเย็น) โรงอาหารค่ายลูกเสือฯ
• 18.00 น. ประกวดรถประเภทต่างๆ และกิจกรรมภาคเวที

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2550
• 06.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า และทำความสะอาดพื้นที่จัดงาน
• 08.00 น. ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ( สำหรับผู้ลงทะเบียนรับอาร์มแร้งคอย และ สติกเกอร์งาน ร่วมชิงโชค Honda C )
- ร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์ – ประกวดรถประเภทต่างๆ – MISSซับป่าว่าน –
รับบริจาคเสื้อผ้า – อุปกรณ์การเรียน - อุปกรณ์กีฬา

รายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่าย...
• มอบให้สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย
• มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า