กำหนดการคือวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2550 โดยรวมตัวกันที่บ้านลุงจอร์น 18.00 น. ขอให้สมาชิกทุกคนมาร่วมประชุมกันด้วยครับใครไม่สามาร ถมาได้ช่วยกรุนาโทรแจ้งให้ประธานโอ๊ตทราบด้วย