ยินดีด้วยนะครับคนบ้านใกล้เรือนเคียง มีอะไรให้ช่วยเหลือแจ้งได้เลยนะครับ