มีวันไหนหรอคับหรือว่ามีไปแร้วคับหรือว่าไม่มีแร้วคั บ ขอบคุนคับ