เจอะเจอกันหลายงานแล้ว แต่ไม่เคยได้มีโอกาส
ได้พบปะสังสรรค์กันจริงๆสักที
มาในวันนี้ ร่วมยินดีกับบอร์ดใหม่ครับ
เราชาวภาคตะวันออก แดนบรูพาเหมือนกัน
ร่วมใจ สร้างสิ่งที่ดีสู่สังคมครับ
ร่วมเดินทาง และฝันไฝ่ในคลาสสิคเช่นกัน...
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
NAYAIAM CLASSIC
******