ยินดีกับบอร์ดใหม่ด้วยน่ะครับ ถ้ามีโอกาสคงได้พบกันน่ะ