แล้วต้าล่ะทิพลืมต้าป่าว น้อออ...
ก๊อฟๆๆ เหล้าขาวไม่เอาเอาขนมนมเนยดีกว่าพี่ต้าว่านะ........