น่าสนุกนะ และอบอุ่นดี ชมรมพระพุทฑบาท นะ ฝาก วัดดี ทุก คน และ ประธานชมรมด้วยนะ