ใครที่จะไปร่วมงานนะครับขอให้เชครถให้ดีนะครับก่อนออ กเดินทาง อุปกรณ์การเดินทางเตรียมให้พ้อมครับ การเดินทางขับรถเป็นระเบียบ รักษากฎจราจรด้วยครับ กำหนดการเดี่ญวผมโพสให้อีกที