เรากลุ่มรถ เก่าบ้านหมอแวะมาทักทาย บ้านใกล้กัน น่ารู้จักกันไว้ กลุ่มพวกเราเป็นชนกลุ่มเล็กๆที่มีใจรักรถเก่า กลุ่มเราอาจจะไม่ใหญ่ถึงกลุ่มพวกพี่ๆ ทางเราพร้อมที่จะร่วมทำกิจกรรมพวกพี่ มีอะไรดีๆบอกกันบ้างนะครับ

จากชนกลุ่มเล็ก http://www.thaiscooter.com/forums/fo...play.php?f=240