แล้วเจอกันที่ซับป่าว่านนะค้าบบบบบบบบ/กุ้งสหายเก่าพัฒนานิคม
กลุ่มไหนผ่าน อ.พัฒนานิคมชมรมสหายเก่ายินดีต้อนรับค้าบบผม