ช่วยคอนเฟิร์มเรื่องที่พักให้ด้วยครับว่าที่ไหน ถ้าที่บ้านจาได้บอกให้แม่กับคุณยายเตรียมตัว
หรือยังไงช่วยแจ้งด้วยนะครับประธานอู๊ด