ยินดีด้วย นะจ๊ะ นะจ๊ะ เราอยู่ท่าเรือ ยินดีที่รู้จักสมาชิกใหม่นะ มีอะไรจะคุยกันใน m ก็ได้นะ anneingelf @hotmail.com ออนตลอดถ้างานไม่มี