สวัสดีครับ พี่เพื่อน กลุ่มสามพระยาคาสสิก ผมเป็นสมาชิกใหม่ ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยคนนะครับ
เราเคยเจอกันแล้ววันที่แข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์ในวิทยา ลัยเกษตร (คนเป็นกรรมการ) ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะครับผม