ตกลงไป ซับป่าวาน วันไหนคับขอ เวลาและวันหน่อย คับ จะได้เตรียมตัวถูก