เรียน คุณโอ๋ที่เคารพ

รูปที่ถ่ายไปเมื่อวันอาทิตย์.......ช่วยส่งมาให้ด้วย นะครับ จะขอบคุณเป็นอย่างสูง อยากดูๆๆ/\2 /\2 /\2
ตามนี้เลย...........

punnarat@kingfisher.co.th

หรือ

stevie_offpy@hotmail.com

ด้วยความเคารพอย่างสูง

Steve Orbit/\3 /\3 /\3