โอน ได้ นะคับ ขาด ต่อเมษา ปีนี้ ขูด เลข เครื่อง กับ เลข บอดี้ ไว้แร้ว

089-783-6790 ยังไง โท มานะคับ