ST.Lucifer Classic Club ได้รับ เมลแล้วนะครับ คุณ เอ้

ยังไงไปอ่านเลยนะครับ ขอบคุณครับ ( ส่งอะไรมาบ้างกี่อัน เราจะส่งแลกกลับไปแล้วกันนะครับ )