เป็นรุ่น Dream 50 ของฮอนด้า ลองดูคร่าวๆ น่าจะลงตัวถ้าเอาแบบมาแต่เอสอาร์นะคิง