ส่งหมวยกับบ้านปลอดภัย
ภาระกิจเป็นอันเสร็จสิ้น
มิตรภาพที่ดีจะมีตลอดไป
โทรมาเล่นหน่อยนะ
น้าแดง เพื่อนสนิทเหลา