รถหายเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกะไอ้คนที่ขโมยรถคน อื่น

กุ้ง/สหายเก่า....จ.ลพบุรี

มาทุกที่เป็นหนี้ทุกทิศ