ศุกร์26 นี้เราจะไปวันเพื่อทำบุญกันในนครปฐม ขอชวนเพื่อนๆ พี่ ๆ น้องๆ ไปทำบุญด้วยกัน