ใครสนใจไปบ้าง ค่าบัตร 400 บาท กิน อยู่ ฟรี รายละเอียดตามลิงค์ /\2 http://www.thaiscooter.com/forums/sh...ad.php?t=10316

.................มีใครคิดจะไปบ้าง...............ถ้ ากลุ่มเราไปกันเกิน 5 คัน พี่ว่าจะแจมไปด้วยน่ะ/\3