โอ๊ตช่วยเอาไฟล์รูปมาให้เร็วๆหน่อยสิเดี่ญวพอนานไปแล ้วมันก็เบื่อก่อนหมดไฟที่ดูละ
จริงๆนะถ้าไม่สะดวกมาก็น่าจาส่งเมลหรือเล่น msn ส่งมาเลยก็ได้ เพาะกว่าจาได้รูปมาพี่ก็หมดไฟที่จาลงรูปละ