รถผมเป็น 62 วางเคื่อง 64 ตรงแท่นเครื่องเป็นตัวพีแต่ทำไมตัวเครื่อง(ใต้รูเปลี ่ยนนำมันเครื่อง)เป็นใบโพอะคับไม่เข้าใจ::