ไปอ่านบอร์ดของ Dove Rider แล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเหล่าสาวก SR และ Yamaha ทั้งเรื่องของอะไหล่และการจดทะเบียน ลองไปอ่านและลงชื่อกันเยอะๆครับ em95

ตาม Link นี้เลยครับ http://www.212cafe.com/boardvip/view...verider&id=426