/\2 ....ทำบุญก็ดีนะ.....อยุธยาปะล่ะ................... ./\2


....หรือแถวไหนใครมีไอเดีย../\3 ดีๆก็บอก
.....แล้วสงกรานต์ไปไหนกัน....................../\6


....ได้ แลม 2.....แห้งๆมาขี่เล่นแล้วนะ...:d