อยางรู้เรื่องเครื่องของ 62 กับ 64 มันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างผู้รู้ช่วยตอบทีแบบว่า อยากรู้หนะครับ..