ประกาศการรวมตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการ ของกลุ่มรถเก่าบ้านหมอ
-ทุกวันเสาร์บริเรณหน้าอำเภอบ้านหมอ เวลา18.00 เป็นต้นไป และพบกับการถ่ายทอดฟุตบอลจอใหญ่ ทุกวันเสาร์

ขอแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ และกลุ่มใดที่สนใจจะมาชมฟุตบอลจอยักษ์ก็สามารถมาชมได ้ทุกวันเสาร์
แป๊ะ084-1197633