เออ ผมอยากรู้ว่าจับอะไหล่หน้า ของแท้กับของเทียมแตกต่างกันยังไง
แล้วของแท้ดูตรงไหนคับว่าแท้ อยากได้รูป ภาพของแท้ ยิ่งดีคับ
จะได้ พิจารณาในการซื้อ คับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ