คิอว่า บริษัทที่ผมทำงานอยู่ อยากช่วยเหลือสังคม โดยจะมอบทุนเพื่อพัดทนาโรงเรียนเป้นเงินรวมทั้งอุปกร ณ์การเรียนอื่นๆ และของบริจาคอื่นๆตามที่เพือ่นพนักงานในโรงงานจะบริจ าคเพิ่มเติม
..............................
อยากได้โรงเรียนที่น่าช่วยเหลือจริงๆ ขาดแคลนจริงๆ โดยโรงงานผมจะไปส่งมอบสิ่งของให้ถึงโรงเรียน
ช่วยลง ชื่อโรงเรียน และเบอรืติดต่อ ให้ด้วยครับ ถ้าได้รูปด้วยจะดีมากเลยครับ แล้วผมจะให้ทีม เซอรืเวย์ บริษัท ติดต่อ กลับไปครับ
............................

ขอด่วนเลยน่ะครับ อยากช่วยเหลือสังคมจริงๆ/\2