เบอร์ใหม่คุณเบอร์อะไรเนี่ยวันนั้นคุณโทรหาผมแล้วผมด ันทะลึ่งลืมsaveไว้
ขอใหม่นะครับ