คะนองๆกันหน่อย เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์ ถ้าไปเจอกันบ้านเจ๊กนะ 555+