ดีคะ..........ยินดีกับที่อยู่ใหม่ด้วยนะคะรถเก่าบ้า นหม้อทุกๆๆๆคน..............มีโอกาสคงได้เจอกันคะ