ไกลบ้านดีจะได้ไปกันยกแก็ง ถ้ามีงานที่อุดรก็บอกด้วยเด่อครับ