ดีครับสมาชิกตากลมยินดีที่รู้จัก ของที่ขายที่รัชดาถูกดีครับคุยเป็นกันเองดีไงวันหลัง อุดหนุนไหม่
อ่อที่จะไปเพชรบูรอ่ะรถเสดทันอาจไปด้วยนะครับ