อยากทราบว่าจํานวนผลิต ของรุ่นนี้ ประมาณ กี่คันคับ ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยคับ

รุ่นอี่นด้วยก็ได้ คับ


ขอบคุณคับ