เด๊ยวกำลังลงให้แต่เหลือกล้องอีกตัวยังไม่ได้เอารูปม า