หวัดดีคับชาวกรุรถ สบายดีกันทุกคนนะคับ มีโอกาสคงได้พบกันอีกนะคับ จากปะผุโบราณคลาสสิค