สบายดีกันทุกคนนะคับ มีโอกาสคงได้พบกันอีกนะคับจากปะผุโบราณคลาสสิค