ผมหาร้านที่ขายไฟจักรยานเก่าไม่เจอผมจะเอามาแต่ง มอส อะครับช่วยบอกทางหรือเส้นทางที่มีจุดเด่นๆมองง่ายๆที นะครับขอบคุณครับ/\4 /\4 /\4