(คำเตือน! อ่านแล้วอย่าคิดมากลงมาให้อ่านดู) พ่อทำงาน อาบแดด ถูกแผดเผา
ลูกดื่มเหล้า ฟังเพลง ครื้นเครงเหลือ
แม่ขายผัก กินข้าว เคล้ากับเกลือ
ลูกเอื้อเฟื้อ พาสาวเที่ยว เลี้ยวโฮเตล
พ่อหาเงิน ส่งลูกเรียน เพียรอุตสาห์
ลูกติดยา คบเพื่อนชั่ว มั่วให้เห็น
แม่กระหายดื่มน้ำคลอง ตอลกลองเพล
ลูกทะเล้น จิบไวน์แดง แพงจับใจ
พ่ออดอยาก ไม่เคยบ่น ทนลำบาก
ลูกมักมาก เพศสัมพันธ์ มันชิ-หาย
แม่ทอผ้า ปลูกหม่อน หารายได้
ลูกหญิงช่าย เที่ยวสนุก โรคติดตัว
พ่อสูบน้ำ เข้าแปลงนา ปลูกข้าวกล้า
ลูกมัวเมา การพนัน หมั่วหาผัว
แม่หาบน้ำ เลี้ยงเป็ดไก่ ทำสวนครัว
ลูกใจชั่ว ใช้เงินเพลิน เดินหลางทาง
พ่อขายวัว ส่งควา-เรียน เวียนศีรษะ
ลูกตะกละ กินฟาสฟู๊ด พูดกว้างขวาง
แม่ปวดเมื่อย สู้งานหนัก ไม่ละวาง
ลูกสำอาง ใช้ของแพง แข่งสังคม
พ่อผอมแห้ง เรี่ยวแรงน้อย ด้อยอาหาร
ลูกประพฤติ อันธพาล ล่าเสพสม
แม่เป็นดอก ทบต้น หมดอารมณ์
ลูกเขี้ยวคม ฆ่าพ่อแม่ ก่อนแก่ตาย
" ไ อ้ ลู ก ชั่ ว " ป.ล.กลุ่มเราไม่เป็นแบบนี้ใช่ม่ะ