รวมกัน บ้านพี่โจ 8.00 โมง จะเดินทางไปบ้านพี่ทูน แล้วไปวัดกันช่วยบอกต่อด้วยนะคับ