คือ ว่า จะขอยืดอายุการใช้งานในบอรด Fossil clsssic club lopburi (ชมรมรถเก่าเมืองละโว้ ) ครับ